Susisiekite

Susisiekite

Susisiekite

Garantijos apimtis

Įmonė UAB “Fenster” suteikia garantiją visiems sumontavimui paruoštiems
mediniams langams ir durims. Įmonė garantuoja, kad gaminiai atitinka ĮST
302683359-01:2015 standartą.
Įmonė UAB “Fenster” suteikia garantiją visiems sumontavimui paruoštiems
mediniams langams ir durims. Įmonė garantuoja, kad gaminiai atitinka ĮST
302683359-01:2015 standartą.

Garantija yra taikoma

Medžiagoms

Gaminiuose naudojamos medžiagos yra atsparios atmosferos poveikiui ir tinkamos pastatų atitvaroms.
medienos kokybė atitinka galiojančias normas.

Gaminių kokybės garantijos terminas, nurodytas gaminių įsigijimo Sutartyje, yra taikomas visam Gaminiui, t.y. Gaminių spalvai, medinių profilių atsparumui deformacijai, išskyrus komplektuojamąsias dalis, kurios pagamintos ne Pardavėjo (elektromechaniniams arba mechaniniams varstymo ar pritraukimo mechanizmams, elektromechaniniams užraktams ir spynoms, vidaus ir lauko palangėms, orlaidėms ir pan.). Šioms komplektuojamosioms dalims taikomas jų gamintojo nustatytas kokybės garantijos terminas.

Gaminių įstiklinimui

Stiklo skaidrumas atitinka EN 1096-1, EN ISO 12543-1-6, EN 12150 standartų reikalavimus.

Vandens kondensatas nesusidaro stiklo paketo viduje daugiau nei 10 metų.

Garantija netaikomiems stiklo paketams viršijusiems nustatytas ploto ir kraštinių santykių ribas.

Vyriams, spynoms, apkaustams

Vyriai yra atsparūs lūžimui apsauginėse susijungimo dalyse ir langų konstrukcijų susikabinimo srityse.

Jų funkcionalumas – nepriekaištingas, įvertinant natūralų detalių dėvėjimąsi.

Antikorozinė danga tarnaus nepriekaištingai ilgiau nei 10 metų. Pagal LST EN1462 normų reikalavimus

Garantija netaikoma gaminiams viršijusiems leistinus išmatavimas ir svorius.

Paviršiaus dangoms

Naudojama pagal naujausias išradimų ir vystymo technologijas pagaminta, aplinkai nekenksminga ir fiziologiškai nepavojinga paviršių danga.

Apsauginė dangų funkcija išlieka nepakitusi ilgiau 2, 5 ar 10 metų priklausomai nuo pasirinktų spalvų bei medienos ( žiūr. sutartį)

Garantijos galiojimas

Suteikus garantinį aptarnavimą, garantinis laikotarpis neprasitęsia. Garantija įsigalioja nuo gaminio sumontavimo dienos, darant įrašus statybos žurnale. Neturint galimybės užpildyti statybų žurnalo, laikoma, kad sąskaitos faktūros išrašymo data yra garantijos pradžia. Jei gaminiai užsakovui tiekiami be montavimo darbų tai garantijos įsigaliojimo data laikoma PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Garantinis terminas numatytas individualiai kiekvienam užsakymui atsižvelgiant į spalvą, medienos rūšį, pastato architektūrą yra nurodomas pirkimo-pardavimo sutartyje.

Gaminių priežiūra

Pastovus valymas ir priežiūra yra pagrindiniai reikalavimai, norint užtikrinti produkto funkcionalumą ir ilgaamžiškumą. Valomos turi būti vidinė ir išorinė pusės, įskaitant nuolają.

Pastovus valymas ir priežiūra yra pagrindiniai reikalavimai, norint užtikrinti produkto funkcionalumą ir ilgaamžiškumą. Valomos turi būti vidinė ir išorinė pusės, įskaitant nuolają.

Turi būti parinktos tinkamos valymo priemonės. Jos turi būti patikrintos (išbandytos) prieš naudojant. Negalima pakenkti dalims, apsaugotoms nuo korozijos. Netinkamos priežiūros priemonės yra rūgštys (kurių ph yra didesnis nei 5 – 8) ir šiurkščios valymo priemonės ( pvz.: šveitimo priemonės, trynimas kempine ir kt.) Taip pat tirpikliai (pvz.: benzinas, skiediklis), kurie gali nepataisomai sugadinti lango ar durų paviršių.

Jei abejojate dėl valymo priemonių tinkamumo, pasikonsultuokite su gamintoju.

UAB FENSTER medinių langų eksploatacijos ir priežiūros vadovas

UAB “Fenster“ vadovą paruošė pagal Europos Statybos Produktų Direktyvos nurodymus, Vokietijos Nacionalinės langininkų asociacijos priežiūros rekomendacijas, paruoštas bendradarbiaujant su Rosenheimo institutu, Lietuvos langininkų asociacijos rekomendacijas.

 

 Garantija ir atsakomybė

Tinkama priežiūra yra būtina sąlyga taikant garantiją mediniams langams įsigytiems ar pagamintiems UAB “Fenster.” Produkto priežiūros bei eksploatacijos taisyklės ir reikalavimai, pateikti šioje instrukcijoje, privalomi kiekvienam produkto pirkėjui ar naudotojui. Įsipareigojimas prižiūrėti gaminį prasideda nuo produkto priėmimo momento, pilno ar dalinio. Šių taisyklių ir reikalavimų nesilaikymas gali įtakoti garantijos netekimą.

Produktai

Susisiekite

Susisiekite

Susisiekite

Close

Užpildykite formą failų parsisiuntimui