top
UAB „Fenster“ e. komercijos modelio diegimas
NR. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1634
Priemonė: E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19
Projekto vertė: 57 200,00 EUR
Skirtas finansavimas: 42 900,00 EUR
Projekto metu bus suprojektuota ir pagaminta b2b bei b2c užsakomosios gamybos platforma – savitarnos sistema, kur klientai gali užsakyti specifinių konfiguracijų, jiems tinkamą įmonės produkciją (pvz. langų rėmai), kurią ir pagamina Fenster. Realus rezultatas bus išaugusi pardavimo proceso automatizacija bei darbų atlikimo proceso aiškumas klientui, ko pasekoje galės daugiau resursų skirti gamybos procesams, kurie taip pat dėl būsimos integracijos vyks efektyviau.
Viso to rezultatas – šiuolaikinės savitarnos priemonės klientams bei didesnis įmonės žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumas leisiantis pasiekti apčiuopiamą įmonės pajamų augimą. Savitarnos sistema bus integruota su gamybos sistema, klientas suformuoja užsakymą savitarnos sistemoje, o informacija toliau keliauja į gamybinę sistemą. Klientas gali stebėti užsakymo eigą.
Finansuojama iš Europos Regioninės Plėtros fondo.
Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
Projekto vykdytojas:
UAB „Fenster“